NUFT
Nätverket Unga För Tillgänglighet

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) är ett nätverk av ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Idag fungerar NUFT bland annat som en arena för informationsspridning. NUFT samordnar även representationsplatser i olika projekt och delegationer och har tidigare samordnat gemensamma intressepolitiska initiativ.

Kontakt: natverket@nuft.nu


Medlemmar i nätverket

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

kansli@sduf.se
sduf.se

Unga Hörselskadade

hej@uh.se
uh.se

Unga med Synnedsättning

info@ungsyn.se
ungsyn.se

Unga Reumatiker

kansliet@ungareumatiker.se
ungareumatiker.se